creative commons licentie

voorwaarden voor het gebruik van de afbeeldingen:

Creative commons licentie CC-BY-NC-ND

We gebruiken deze licentie in overleg met de collectiebeheerders.

Je bent vrij om:
Het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding - De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

Niet-commercieel - Je mag de beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het niet is toegestaan direct of indirect geld te verdienen met het werk

Geen afgeleide werken - Je mag het materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Geen aanvullende restricties - Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Deze beelden hebben een kleurprofiel geschikt voor gebruik op beeldschermen en voor projectie. (sRGB). Ze zijn NIET geschikt voor print of publicatie. Hiervoor verwijzen we u door naar de bestelmodule.

Het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding - De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

Niet-commercieel - Je mag de beelden niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het niet is toegestaan direct of indirect geld te verdienen met het werk

Geen afgeleide werken - Je mag het materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Geen aanvullende restricties - Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Deze beelden hebben een kleurprofiel geschikt voor gebruik op beeldschermen en voor projectie. (sRGB). Ze zijn NIET geschikt voor print of publicatie. Hiervoor verwijzen we u door naar de bestelmodule.