Overzicht

Lukasweb werkt met de belangrijkste kunst- en erfgoedcollecties uit Vlaanderen. Hieronder vind je een overzicht van de partners en hun collecties. 

Martyrdom of Saint Sebastian

Sint Romboutskathedraal Mechelen

Sint-Andrieskerk Antwerpen

het Open Retabel van het Lam Gods

Sint-Baafskathedraal Gent

een adembenemende, over de eeuwen heen opgebouwde verzameling van religieus geïnspireerde kunst. De oudste voorwerpen dateren uit de 8ste eeuw, de jongste voorwerpen uit de 20ste eeuw.
Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

al heeft deze beroemde jezuïetenkerk in de loop der tijden veel van haar artistiek decorum verloren, zij blijft een ware kunsttempel.
De verheerlijking van de Heilige Maagd

Sint-Jacobskerk Brugge

Sint-Michielskerk Gent

Sint-Michielskerk Gent

Sint-Niklaaskerk Gent

Sint-Niklaaskerk Gent

SintPauluskerk Antwerpen

SintSalvatorskathedraal Brugge

Verzamelhandschrift

Stadsarchief Aalst

Compositieschetsen van Vlaamse Polyfonisten

Stadsarchief Brugge

Panoramisch plan van Gent 1534

STAM Gent

het stadsmuseum dat sinds oktober 2010 op de Bijlokesite het verhaal van Gent brengt en je (nog) warm(er) maakt voor de stad. Je ontdekt er de vele lagen van Gent, een hedendaagse stad met een eeuwenoude geschiedenis.