Overzicht

Lukasweb werkt met de belangrijkste kunst- en erfgoedcollecties uit Vlaanderen. Hieronder vind je een overzicht van de partners en hun collecties. 

Sint-Andrieskerk Antwerpen

het Open Retabel van het Lam Gods

Sint-Baafskathedraal Gent

een adembenemende, over de eeuwen heen opgebouwde verzameling van religieus geïnspireerde kunst. De oudste voorwerpen dateren uit de 8ste eeuw, de jongste voorwerpen uit de 20ste eeuw.
Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

al heeft deze beroemde jezuïetenkerk in de loop der tijden veel van haar artistiek decorum verloren, zij blijft een ware kunsttempel.

Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen

De verheerlijking van de Heilige Maagd

Sint-Jacobskerk Brugge

Sint-Jacobskerk Gent

Sint-Michielskerk Gent

Sint-Niklaaskerk Gent

Sint-Niklaaskerk Gent

Sint-Niklaaskerk Gent

SintPauluskerk Antwerpen

SintSalvatorskathedraal Brugge

Verzamelhandschrift

Stadsarchief Aalst