Overzicht

Lukasweb werkt met de belangrijkste kunst- en erfgoedcollecties uit Vlaanderen. Hieronder vind je een overzicht van de partners en hun collecties. 

Idesbald van der Gracht op zijn sterfbed

Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde

In de middeleeuwen overheerste het silhouet van de Duinenabdij het Koksijdse landschap. Verwonder je over unieke collectiestukken die archeologen ter plaatse vonden, over de abdijgeschiedenis en de belangrijke rol van de Duinheren in de streek.