Digitale collectiemobiliteit en intern hergebruik voor partners van Lukasweb

Lukasweb stelt de volledige database op de hoogste resolutie ter beschikking voor alle aangesloten partners. Op die manier stimuleren we de digitale collectiemobiliteit en zorgen voor een eenvoudig intern hergebruik binnen de partnerinstellingen. Contacteer ons voor meer info over een samenwerking met Lukasweb via info@lukasweb.be