Zoals de ouden zongen  piepen de jongen

Zoals de ouden zongen piepen de jongen

Door
Jacob Jordaens I
Collectie

Over dit kunstwerk

Centraal zit een vrouwenfiguur in een huiselijk tafereel. De grootouders zingen uit volle borst uit een liedboek de vader blaast krachtig op een doedelzak. Ook de kleintjes doen hun best: de baby zit op moeders schoot en blaast op het fluitje van zijn rammelaar de grote broer bespeelt dichtbij grootvader een blokfluit. De hazewind luistert met gespitste oren. Bovenaan in de cartouche kan men het spreekwoord lezen dat vermeld wordt in het embleemboek van Jacob Cats Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt (1632). Het was erg populair in de Nederlanden van de zeventiende eeuw gezien de vele verwijzingen in literatuur en beeldende kunsten. Jacob Jordaens maakte de eerste afbeelding van dit spreekwoord (1638). Het wordt hier letterlijk weergegeven: de jongeren volgen de ouderen na. De oude man is waarschijnlijk Adam Van Noort leermeester en schoonvader van Jordaens. Misschien is de doedelzakspeler Jordaens zelf maar dat is niet erg zeker. (Els Maréchal Museumboek)

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA