Over dit kunstwerk

Wilhelm Lehmbruck wordt gerekend tot de grootste beeldhouwers van de 20ste eeuw. Zich omkerende meisjeskop is ontstaan in Lehmbrucks Parijse periode (1911 '“ 1914). In die jaren evolueerde hij van een 'realistische' stijl naar een grotere expressiviteit en verinnerlijking. Dit zoeken naar een vergeestelijkte sobere vormgeving heeft Lehmbruck gemeen met Minnes beeldhouwwerk van vàƒ'³àƒ'³r 1900. Lehmbruck kende het werk van Minne via tentoonstellingen in Duitsland en had er grote bewondering voor. Opmerkelijk in Zich omkerende meisjeskop is de dualiteit in vormgeving en expressie: staat men recht voor het beeld of rechts ervan dan primeren de melancholische uitdrukking en de bijna klassieke schoonheid van het gelaat. Van links bekeken lijkt het gezicht zich als het ware toe te plooien in zichzelf. Het is ook vanuit deze hoek dat de vervorming en de daaruit voortvloeiende spanning het grootste zijn

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Andere beelden van dit kunstwerk.

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie