Over dit kunstwerk

Wilhelm Lehmbruck wordt gerekend tot de grootste beeldhouwers van de 20ste eeuw. Zich omkerende meisjeskop is ontstaan in Lehmbrucks Parijse periode (1911 '“ 1914). In die jaren evolueerde hij van een 'realistische' stijl naar een grotere expressiviteit en verinnerlijking. Dit zoeken naar een vergeestelijkte sobere vormgeving heeft Lehmbruck gemeen met Minnes beeldhouwwerk van vàƒ'³àƒ'³r 1900. Lehmbruck kende het werk van Minne via tentoonstellingen in Duitsland en had er grote bewondering voor. Opmerkelijk in Zich omkerende meisjeskop is de dualiteit in vormgeving en expressie: staat men recht voor het beeld of rechts ervan dan primeren de melancholische uitdrukking en de bijna klassieke schoonheid van het gelaat. Van links bekeken lijkt het gezicht zich als het ware toe te plooien in zichzelf. Het is ook vanuit deze hoek dat de vervorming en de daaruit voortvloeiende spanning het grootste zijn

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Andere beelden van dit kunstwerk.

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie