Zegewagen van Kallo

Zegewagen van Kallo

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

KardinaalInfant Ferdinand behaalde in 1638 met zijn legers een dubbele overwinning te Kalloo (bij Antwerpen) op de Verenigde Provincies en bij SintOmaars op de Fransen. De Antwerpse magistraat besloot dit wapenfeit te vieren en bestelde bij Rubens dit ontwerp voor een zegewagen. De wagen welke de naam kreeg van Laurea Calloana is opgevat als een schip met mast symbool van de Felicitas of Voorspoedige vaart en is bemand met allerlei allegorische figuren als de Providentia (op de voorsteven); de stedenmaagden van Antwerpen en van SintOmaars met stadskroon op het hoofd. Op de stellage bij de achtersteven met het stadswapen van Antwerpen de Virtus en de Fortuna. Bazuinende genieën en treurende gevangenen omringen de hoge sokkel waarop twee gevleugelde zegegodinnen kransen en een ovale opschrifttafel dragen. Een reusachtige trofee met krijgsbuit en vaandels is bekroond met een kardinaalshoed en een keizerskroon. Kopie in het Fitzwilliam museum te Cambridge. Ets van Theodoor van Tulden in Gaspard Gevartius Pompa Introitus Ferdinandi 1641.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie