Wie weet waer omme de ganzen bervoets gaen?

Wie weet waer omme de ganzen bervoets gaen?

Door
Pieter Brueghel II
Collectie

Over dit kunstwerk

Op de voorgrond hoedt een jonge boer steunend op een herdersstaf vier ganzen. In de achtergrond staan een man en een vrouw op het erf van een armzalig boerderijtje bij een vijftal scharrelende kippen te praten. Met dit spreekwoord of zijn variante: Hierom ende daerom gaen de ghansen baervoets wordt omschreven dat alles ook het schijnbaar onverklaarbare zijn reden van bestaan heeft. Er rekening mee houdend dat de ganzen nauwelijks groter dan eenden voorgesteld zijn mag hier wellicht aan een derde spreekwoord gedacht worden: Ben ick niet geroepen om ganzen te hoeden laet het ganzekens wezen d.w.z.: liggen grote prestaties niet binnen mijn vermogen dan stel ik mij met nederig werk tevreden. Het motief van de ganzenhoeder werd door de Oude Brueghel zij het in een zeer afwijkende vorm opgenomen in zijn Spreekwoordenschilderij (Berlijn Museum Dahlem). De onderhavige compositie gaat evenwel terug op een aan hem toegeschreven tekening van een Herder (zonder ganzen) in het Kupferstichkabinett te Dresden waarvan een kopie bewaard wordt in de Albertina te Wenen (C. TOLNAY 1952 p. 85 nr. 116). De figuur van deze Herder maar dan voorgesteld met een hond komt ook voor op twee versies van de Aanbidding der koningen van Jan I Brueghel met name in de National Gallery te Londen en in het Kunsthistorisches Museum te Wenen.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie