Over dit kunstwerk

Dit schilderij is een voorbereidende studie voor de Watervallen van Tivoli die Denis schilderde voor graaf Friedrich van Reventlow. Dit ruimer panorama uitgevoerd tussen 1795 en 1797 versierde samen met zeven andere landschappen van de 'campagna romana' een salon in het kasteel Emkendorf te SchlesswigHolstein. Een andere gesigneerde en gedateerde versie van deze site wordt bewaard in het Musée de Peinture et de Sculpture te Grenoble (museumcatalogus 1901 inv. nr. 504). Hoewel dit schilderij als het ware een uitvergroot detail toont van het schilderij in Schlesswig is het toch een zelfstandige compositie. In een beschrijvende notitie identificeert L. Denis broer van de schilder de ruïnes op de bergtop als die van villa Mecenea. Wellicht bedoelt hij de villa van Maecenas. Op het einde van de 18de eeuw bereidt Denis de nieuwe visie van het landschap voor waarbij de 'studie naar de natuur' centraal zal staan. Dit maakte deel uit van een internationale stroming met onder meer Ph. Hackert H. Voogd en J. Moore. De notitie op de rugzijde toont aan met welk een nauwgezetheid de schilder elk detail noteerde om het later uit te werken.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie