Vrouw uit het volk

Vrouw uit het volk

Door
Constantin Emile Meunier
Collectie

Over dit kunstwerk

Op 4 maart 1887 vond een zware ramp plaats in de steenkoolmijn van La Boule. Constantin Emile Meunier zag hoe de dode mijnwerkers werden bovengehaald en dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot het vervaardigen van enkele beelden over de tragiek van de mijnwerkers. Ook het gewone arbeidersproletariaat kreeg zijn plaats in het oeuvre van Meunier. In dit beeld gaat alle aandacht naar het uitgemergelde gelaat getekend door miserie en verdriet. Met een gebaar van onmacht drukt de vrouw haar hand tegen de borst. Het kunstwerk straalt tragiek en vertwijfeling uit net als bij Auguste Rodin. Door de uitwerking op groot formaat lijkt de volksvrouw een heel belangrijk personage.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Andere beelden van dit kunstwerk.

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie
tags