Over dit kunstwerk

Als oudstudent aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten en bij Joseph Paelinck te Brussel maakte Felix de Vigne deel uit van een succesrijke generatie historieschilders. In tegenstelling tot de Franse pompiérs boeiden puur mythologische onderwerpen hem niet. Samen met Théodore Canneel eveneens docent aan de Gentse academie was De Vigne de belangrijkste vertegenwoordiger van het Gentse historisme. Zoals Canneel inspireerde hij zich op de kunst van de Middeleeuwen waarbij hij vooral het dagelijkse leven in beeld bracht. Zijn gedegen historisch onderzoek leidde in 1835 tot de publicatie van de door hem zelf rijkelijk geà¯llustreerde studie Receuil des costumes du Moyenà¢ge pour servir à  l'histoire de la Belgique et des pays circonvoisins. Een vrije foor te Gent in de Middeleeuwen stelt de internationale jaarmarkt op de Gentse Vrijdagsmarkt voor. In de marktkramen stellen (onder meer Arabische) kooplieden hun kostbare waar (juwelen brocaat kruiken en zelfs harnassen) te koop. Vooraan keuren rijke burgers of edellieden stoffen. Boven de marktkramen steken de Gentse monumenten uit: het zijn vrije interpretaties van de SintJakobskerk en het gildehuis het Toreken. Het MSK bezit de voorbereidende olieverfstudie van het schilderij (inv. 1904DD). De studie en het uitgewerkte vertonen weinig verschillen hetgeen wijst op de methodische werkwijze van de kunstenaar.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Locatie