Over dit kunstwerk

Honoré Daumier is voornamelijk bekend als tekenaar en lithograaf. Er zijn bijna vierduizend prenten van hem bekend. Daarin hekelde hij de bourgeoisie van zijn tijd of bekeek hij de verdrukten van de maatschappij met milde spot. Schilderen met olieverf ervoer Daumier als tijdrovend en vele van zijn schilderijen bleven onafgewerkt. Tot zijn geliefkoosde onderwerpen behoren taferelen uit het dagelijkse leven en portretten van kunstenaars en advocaten. Ook Verzamelaars van prenten is een thema dat Daumier meermaals behandelde. De Gentse studie wordt gesitueerd omstreeks 18701873 een periode waarin de kunstenaar een vluchtige penseelvoering en theatrale lichteffecten hanteerde. De aandacht ging naar de expressieve houding van de liefhebbers.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)