Over dit kunstwerk

Honoré Daumier is voornamelijk bekend als tekenaar en lithograaf. Er zijn bijna vierduizend prenten van hem bekend. Daarin hekelde hij de bourgeoisie van zijn tijd of bekeek hij de verdrukten van de maatschappij met milde spot. Schilderen met olieverf ervoer Daumier als tijdrovend en vele van zijn schilderijen bleven onafgewerkt. Tot zijn geliefkoosde onderwerpen behoren taferelen uit het dagelijkse leven en portretten van kunstenaars en advocaten. Ook Verzamelaars van prenten is een thema dat Daumier meermaals behandelde. De Gentse studie wordt gesitueerd omstreeks 18701873 een periode waarin de kunstenaar een vluchtige penseelvoering en theatrale lichteffecten hanteerde. De aandacht ging naar de expressieve houding van de liefhebbers.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)