Vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Door
Ambrosius Francken I
Collectie

Over dit kunstwerk

Op het voorplan en omgeven door apostelen zegent Christus vijf broden en de twee vissen. Op het middenplan links worden de spijzen aan de menigte verdeeld. Helemaal achteraan danken ontelbaren voor het wonder terwijl achter de apostelengroep de rest in twaalf manden wordt verzameld. Het paneel vormde eertijds het middenstuk van een triptiek waarvan de zijluiken verdwenen zijn. Het schilderij werd tot in het begin van de 19de eeuw aan Maerten de Vos toegeschreven. Volgens Van Der Sanden (Oud KunstToneel manuscr. Stadsarch. Antw. 1771 I p. 654) kwam tijdens een reiniging in 1769 het monogram A.F. 1598 te voorschijn. Daarvan is thans evenwel geen spoor meer terug te vinden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie