Over dit kunstwerk

Een vanitas is een stilleven waarbij de afgebeelde voorwerpen de toeschouwer aan de vergankelijkheid van het leven moeten herinneren. De schedel staat centraal en rust op een boek. De leeggelopen zandloper en de dovende vlam wijzen op het verstrijken van de tijd. De zeepbellen staan symbool voor de kortstondigheid en broosheid van het leven. Het marmeren tafelblad vertoont enkele barsten: zelfs de hardste steen is vergankelijk. Verder ziet men nog een pijp een papiertje met tabak muziekpartituur en muziekinstrumenten (luit viool dwarsfluit en trompet). Zij verwijzen naar de genoegens in het leven. Het boek en de knijpbril doen denken aan de betrekkelijkheid van kennis en wijsheid. De folio achter de schedel vertoont scheuren en ezelsoren. Het decreet met zegel en de wereldbol verwijzen naar wereldse macht en rijkdom die ook vergankelijk zijn. Rechts op de achtergrond ziet men een staaf rode zegellak een inktpot een ganzenveer en een kandelaar met een bijna opgebrande kaars. Schrijfgerei boeken knijpbrilletjes kaars schedel en globe vindt men in een studievertrek schedel luit globe en boeken komen ook voor in kunstenaarsateliers. Dit kan wijzen op het nuttig besteden van de toegemeten tijd. Het werk van de kunstenaar is een overwinning op de tijd en de dood.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie