Vallei van Josaphat in Schaarbeek

Vallei van Josaphat in Schaarbeek

Door
Hippolyte Boulenger
Collectie

Over dit kunstwerk

Hippolyte Boulenger is de belangrijkste vertegenwoordiger van het pleinairisme of realisme in de negentiendeeeuwse landschapsschilderkunst in België. De natuur kan je niet objectief en rationeel weergeven want dan krijg je geïdealiseerde conventionele en onwaarachtige schilderkunst. De kunstenaar moet daarom in de vrije natuur gaan schilderen en op zoek gaan naar het particuliere zoals de pretentieloze beek in de omgeving van Brussel en deze een persoonlijke kijk geven. De bomen zijn erg frêle en tekenen zich scherp af tegen de blauwe voorjaarshemel. De donkere takken spelen een grillig spel en worden gecompleteerd door de witte schapenwolkjes. Nauwelijks dekkende delen worden afgewisseld met zorgvuldig berekende tonalistische effecten in diverse lagen. Zwaar in de verf gezette fenomenen alterneren met schetsmatige toetsen krabbels en droge verfsporen.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie