Tronende Madonna door heiligen omringd

Tronende Madonna door heiligen omringd

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

Dit ensemble heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde omdat dit de enige bekende opdracht is waaraan de drie grote Antwerpse barokschilders tezelfdertijd hebben gewerkt. De drie schilderijen vertonen een nauwe iconografische samenhang. Het schilderij van Rubens toont de Heilige Maagd, tronend in de hemel en omgeven door heiligen. De twee zijaltaren kunnen geïnterpreteerd worden als de uitbeelding van de twee manieren om toe te treden tot deze schare van heiligen: enerzijds het martelaarschap en anderzijds de monastieke devotie. De drie schilderijen vormen ook een belangrijke schakel in de studie van de samenwerking tussen deze barokschilders.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001
Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001
Tronende Madonna door heiligen omringd
Beeldnummer
0030990000
Inventarisnummer
IB1958.001

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie