Triptiek van de Zeven Sacramenten.

Triptiek van de Zeven Sacramenten.

Door
Rogier Van der Weyden
Collectie

Over dit kunstwerk

Dit werk beeldt de zeven sacramenten uit gerangschikt rond een calvarie die hier gesitueerd wordt in de middenbeuk van een gotische kerk. Boven elk sacrament zweeft een engel met een banderol in de handen. In de achtergrond van het middenpaneel houdt een priester een hostie op tijdens de consecratie waardoor het offer van Christus herhaald wordt. Op het linkerpaneel worden het doopsel het vormsel en de biecht uitgebeeld. Het rechterpaneel toont de priesterwijding het huwelijk en de ziekenzalving. De personen op het middenpaneel zijn groter dan die op de zijpanelen: ze zijn belangrijker en van een andere orde. Hun kleurige gewaden richten de aandacht op de voet van het kruis. Als tegenstelling kan men twee bedelaars onderscheiden tussen de zuilen. In de bovenhoeken van de gouden imitatielijsten staan wapenschilden: rechts dat van de stad Doornik en links dat van de Doornikse bisschop Jean Chevrot. Vermoedelijk wordt hij geprotretteerd in de bisschop die het vormsel toedient. Meer dan waarschijnlijk was hij ook de besteller van het stuk. Het is echter niet duidelijk voor welke locatie het schilderij bestemd was.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie