Over dit kunstwerk

Deze beeldengroep heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. De kunstenaar Käthe Kollwitz ontwierp het werk als graf en herinneringsmonument voor haar zoon Peter die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog sneuvelde in Diksmuide. We zien een vader en een moeder die treuren om de dood van hun zoon en bij uitbreiding om alle gesneuvelde soldaten en om een verloren generatie. In de eerste ontwerpen was er nog een beeld van de zoon. Doordat dit niet werd opgenomen kreeg het werk een universeler betekenis. Behalve om artistieke is het ook om historische redenen belangrijk dat de beelden ter plaatse behouden worden als beschermd monument. In 1931 werd het beeld in Esen (Diksmuide) geplaatst bij het graf van Peter Kollwitz. Toen diens stoffelijke resten samen met die van 1538 andere Duitse gesneuvelden in 1956 werden overgebracht naar het Praetbos in Vladslo een andere Diksmuidse deelgemeente verhuisde het beeldhouwwerk mee en werd het opnieuw bij het graf opgesteld

Over de kunstenaar

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie