SintJoriskermis

SintJoriskermis

Door
Pieter Brueghel III
Collectie

Over dit kunstwerk

In meerdere opzichten gaat deze compositie terug op de gelijknamige gravure van Hiëronymus Cock naar een verloren tekening van de Oude Breugel. Ten opzichte van de gravure staat het schilderij evenwel in spiegelbeeld zodat mag aangenomen worden dat hiervoor veeleer gesteund werd hetzij op de ontwerptekening hetzij op een werktekening die daarvan werd afgeleid. Ondanks een aantal verschillen in de details en het weglaten van enkele motieven wordt de processie hernomen die na haar rondgang in het dorp terugkeert in de kerk; evenzo de grote herberg op de voorgrond links met de enorme wimpel van het StJorisgilde wapperend aan de voorgevel; eveneens het feestend gezelschap voor deze herberg ook al is het hier anders gegroepeerd en aanzienlijk groter; ook de dansende boeren en boerinnen die in een gewijzigde configuratie van het voorplan naar het middenplan werden verschoven en daar de plaats innemen van de zwaarddansers tenslotte de boogschutters die van bij de windmolen in de achtergrond naar het middenplan zijn gebracht waar ze achter de eikeboom bij de herberg voor de gaaischieting hun wip hebben opgericht.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer details over dit kunstwerk