Over dit kunstwerk

Gillis Mostaert tweelingbroer van Frans en leerling van Jan Mandijn in Antwerpen was een productief en in zijn tijd zeer gewaardeerd kunstenaar. Er zijn echter nog weinig werken van zijn hand bekend. Mostaert was een tijdgenoot van Pieter Bruegel de Oudere en schilderde in zijn traditie. SintJoriskermis is daarvan een mooi voorbeeld. Die kermis in de week van het SintJorisfeest op 23 april was lange tijd bijzonder populair. SintJoris werd vereerd als helper in nood en beschermheilige van ridders en boogschutters. Dat het hier wel degelijk om dit specifieke dorpsfeest gaat blijkt uit het vaandel bij de herberg rechts op het paneel vermoedelijk het stamlokaal van de schuttersgilde. Op de voorgrond zien we een groep marktkramers die hun waren aanprijzen. Achteraan in het midden zijn een man en een vrouw met elkaar slaags geraakt. Naast een rijke bron van informatie over de zeden en gebruiken van de tijd bevat een dergelijk genrestuk ook een moraliserende boodschap: drankzucht en liederlijk gedrag leiden vaak tot geweld en verloedering van de zeden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)