Over dit kunstwerk

Gillis Mostaert tweelingbroer van Frans en leerling van Jan Mandijn in Antwerpen was een productief en in zijn tijd zeer gewaardeerd kunstenaar. Er zijn echter nog weinig werken van zijn hand bekend. Mostaert was een tijdgenoot van Pieter Bruegel de Oudere en schilderde in zijn traditie. SintJoriskermis is daarvan een mooi voorbeeld. Die kermis in de week van het SintJorisfeest op 23 april was lange tijd bijzonder populair. SintJoris werd vereerd als helper in nood en beschermheilige van ridders en boogschutters. Dat het hier wel degelijk om dit specifieke dorpsfeest gaat blijkt uit het vaandel bij de herberg rechts op het paneel vermoedelijk het stamlokaal van de schuttersgilde. Op de voorgrond zien we een groep marktkramers die hun waren aanprijzen. Achteraan in het midden zijn een man en een vrouw met elkaar slaags geraakt. Naast een rijke bron van informatie over de zeden en gebruiken van de tijd bevat een dergelijk genrestuk ook een moraliserende boodschap: drankzucht en liederlijk gedrag leiden vaak tot geweld en verloedering van de zeden.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)