Over dit kunstwerk

Paul Delvaux schilderde dit werk in 1970 op vraag van de Vrienden van de Musea speciaal voor Brugge. Het werd in Veurne geschilderd en kreeg in eerste instantie de titel Présence (aanwezigheid) die later in overleg met de kunstenaar veranderd werd naar Sérénité. Delvaux vervaardigde dit schilderij op 73jarige leeftijd. Opmerkelijk is dat de bevreemdende atmosfeer van dat zijn vroeger werk bepaalde in Sérénité bijna afwezig is en plaats maakt voor een poëtische rust.

Over de collectie

De grootste troef van de Brugse museumcollectie? Haar grote verscheidenheid! Van Vlaamse primitieven tot actuele kunst, van klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten. Verder is er ook nog zilverwerk, kant, wandtapijten, meubels én poëzie. Meer over Musea Brugge