Schuttersfeest

Schuttersfeest

Door
Meester van Frankfurt
Collectie

Over dit kunstwerk

Begin veertiende eeuw duiken in de Vlaamse en Brabantse steden schuttersgilden op. Hun voornaamste bezigheid bestond uit wapenexercities waartoe ook het Landjuweel behoorde een schietwedstrijd tussen verschillende gilden. Schietoefeningen werden als erg nuttig aanzien. Meestal sloten ze af met een feest en dat wordt op dit schilderij afgebeeld. Het werk werd geschilderd in opdracht van het Antwerpse gilde van de Oude Voetboog. In één van de ramen in de rechthoekige toren rechtsboven ziet men het stadswapen van Antwerpen. In het midden zit een man onder een baldakijn waarschijnlijk de hoofdman van de gilde die de wedstrijd gewonnen heeft. De sleutel boven zijn hoofd duidt erop dat het gastmaal gratis is en vele mensen stromen toe. Onder aan het werk trachten enkele zich door het hek te wurmen. Het geheel speelt zich af in een afgesloten wereld die doet denken aan een religieuze 'Besloten Hof'. Dit benadrukt de samenhorigheid van de gildebroeders. Enkel de schilder zelf is als buitenstaander de tuin kunnen binnendringen. Hij is in het gezelschap van een jonge vrouw en kijkt als enige recht uit het schilderij.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA