Portret van Lieven van Pottelsberghe

Portret van Lieven van Pottelsberghe

Door
Gerard Horenbout

Over dit kunstwerk

Gerard Horenbout (ca. 14651541) is de voornaamste vertegenwoordiger van de nabloei van de gotische schilderkunst in Gent in het begin van de 16de eeuw. Deze Gentse miniaturist en paneelschilder werkt aan het hof van Margaretha. Aan hem worden de portretten toegeschreven van Lieven van Pottelsberghe en zijn vrouw Livina van Steelant (Museum voor Schone Kunsten Gent inv. 1937A). Van Pottelsberghe is raadsheer en algemeen ontvanger voor Vlaanderen van Maximiliaan I en Karel V. Deze portretten vormden ooit de buitenpanelen van een drieluik waarvan het middenpaneel verdwenen is. Beide schenkers staan afgebeeld in het gezelschap van hun beschermengel. De meeste van hun kinderen stierven jong wat blijkt uit het kruisje tussen hun gevouwen handen. Deze schenkersportretten zijn tot nog toe de enige panelen die met zekerheid aan Horenbout toe te schrijven zijn. Het uiterst verfijnde naturalisme en de hoge technische kwaliteit herinneren aan het werk van Gerard David.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)