Over dit kunstwerk

De geleerde naar links gekeerd in zwarte tabbaard met marterbont afgezet zit voor zijn werktafel waarop naast een rood gebonden boek een zandloper. Op het boek leest men: IS.ERAS(mus) R(otterdamiensis). Herhaling van het portret dat zich in de verzameling Lord Radnor te LongfordCastle bij Salisbury bevindt en voorstelt Peter Gilis (Latijn: Petrus Aegidius) 14861533 stadssecretaris van Antwerpen en vriend van Metsijs Erasmus en Thomas Morus. Het origineel werd op bestelling van Erasmus geschilderd in 1517 tegelijk met het portret van Erasmus zelf om aan Morus te worden geschonken. Laatstvernoemd werk bevindt zich te Rome in het Palazzo Baberini (voorheen Stroganoffverz. in de Galerij Corsini). Een goede repliek bevindt zich in het Musée du Petit Palais te Parijs (vroeger in verz. Sedelmayer).

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie