Opvoeding van Maria

Opvoeding van Maria

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

Een zomerse tuin vormt het decor voor een stemmige familiescène met Maria en haar ouders. Anna gezeten op een stenen tuinbank met balustrade legt de linkerhand op de schouder van haar dochter. Maria kijkt de toeschouwer aan en houdt een boek in de rechterhand. Links leunt Joachim op de afsluiting. De twee naakte engeltjes die met een rozenkroon uit de hemel neerdalen en de roos zonder doornen rechts geven aan dat het hier niet om een realistisch familietafereel gaat. Het jonge meisje zal uitverkoren worden om de Moeder van Gods Zoon te worden en de bruid van de Allerhoogste. Het jongemeisjestype met de grote ogen vinden we regelmatig terug in het werk van Rubens. We hoeven hierin niet het portret van zijn latere echtgenote Helena Fourment te zien. Het schilderij werd uitgevoerd tussen 1630 en 1635 als altaarstuk voor een altaar in de kerk van de Antwerpse ongeschoeide karmelieten. Het vormde de pendant van een ander altaarstuk van Peter Paul Rubens de Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza (inv. nr. 299) op het altaar van de grafkapel van de Portugese adellijke dame Felipa Mendes Borges.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie