Openbare verkoop na gerechtelijke inbeslagneming

Openbare verkoop na gerechtelijke inbeslagneming

Door
TheodoreJoseph Geirnaert

Over dit kunstwerk

De industrialisatie in de eerste helft van de 19de eeuw heeft voor de kleine boeren en thuisarbeiders zware gevolgen. Bovendien brengen mislukte oogsten hongersnood en ellende mee. Velen kunnen de stijgende pachtprijzen niet meer betalen en worden hun huis uitgezet. Het is dus geen ongewoon tafereel dat ThéodoreJoseph Geirnaert (17901859) hier schildert. Verkoping na gerechtelijke inbeslagneming uit 1835 is echter geen sociale aanklacht. Zoals in de meeste genretaferelen uit die tijd primeren hier sentiment en anekdotiek.

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)