Over dit kunstwerk

Drie kinderen spelen met een zeilscheepje terwijl twee vrouwen op het strand wandelen. Eén van hen tuurt door een verrekijker naar twee bootjes aan de horizon. De achtergrond wordt gevormd door de blauwe lucht met witgrijze wolken en een blauwgroene zee met witte schuimkoppen. Men voelt de atmosferische vochtigheid. De brede borstelvegen tonen aan hoe snel dit werk geschilderd werd. De directe observatie van een toevalligheid werd met vlugge hand vastgelegd. De lijnvoering wordt achterwege gelaten ten voordele van de schetsmatige weergave.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie