Omdat de wereld is zo ongetrouw  daarom ga ik in de rouw

Omdat de wereld is zo ongetrouw daarom ga ik in de rouw

Door
Pieter Brueghel II
Collectie

Over dit kunstwerk

De figuur van de rouwende grijsaard en van de beurzensnijdende trouweloze wereld zijn van een vrije interpretatie van de personnages in De misantroop van de Oude Brueghel (Napels Museo Nazionale di Capodimonte) terwijl voor het landschap gebruik gemaakt werd van elementen uit de achtergrond van zijn Nestenrover (Wenen Kunsthistorisches Museum). Een analoge voorstelling maar met een andere landschappelijke achtergrond werd gegraveerd door Hieronymus Wierincx (R. VAN BASTELAER 1908 p. 56 nr. 171) met volgende begeleidende tekst die uitvoerig de zin van het spreekwoord over 's mensen onbetrouwbaarheid expliceert: De sulck draecht rou Om dat de weerelt is onghetrou Die meeste ghebruycken minst recht en reden Weynich leefter nou Also hy leven sou Men rooft men treckt elck steeckt vol gheveusde seden Je porte le deuil voyant le monde Qui en tant de fraude abonde. De oorspronkelijke tekening bevond zich destijds in de verzameling Jean Masson te Amiens.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Omdat de wereld is zo ongetrouw daarom ga ik in de rouw
Beeldnummer
0030727000
Omdat de wereld is zo ongetrouw daarom ga ik in de rouw
Beeldnummer
0030727000
Omdat de wereld is zo ongetrouw daarom ga ik in de rouw
Beeldnummer
0030727000

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie