Namiddag in Oostende

Namiddag in Oostende

Collectie

Over dit kunstwerk

Dit is een typisch burgersalon. Meestal zijn dat kunstwerken met één of twee figuren gesitueerd in een interieur van welstellende burgers. Dit werk lijkt erg deprimerend. Het licht wordt door zware gordijnen getemperd. Ook de hoge ruimte en het meubilair geven een sfeer weer die de ontreddering van de jonge vrouw accentueert. Zij kan geïdentificeerd worden als Ensors jongere zus Mariette of Mitche zoals ze genoemd werd. Men ontmoet haar op vele werken van de kunstenaar zoals De oestereetster (KMSKA inv. nr. 2073). Ze draagt uitgaanskledij en is op koffievisite bij haar moeder Catharina Haegheman. Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de twee vrouwen of wat er omgaat in het hoofd van de jonge vrouw. Ensor zelf noemde het salon een impressie.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie
Locatie