Over dit kunstwerk

Rond de eeuwwisseling was Christian Rohlfs een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duitse impressionisme. Onder invloed van het werk van Vincent Van Gogh evolueerde hij naar een meer expressief kleurgebruik en een dynamische lijnvoering. Zijn evolutie naar het expressionisme liep parallel met die van Die Brà¼cke. Net als zijn vriend Emil Nolde bracht Rohlfs vaak bijbelse figuren in beeld. Zijn Mozes aanschouwt het beloofde land uit 1912 toont een bijzonder krachtige persoonlijkheid oog in oog met zijn ideaal. De kunstenaar combineerde een realistische voorstelling met heftige kleuren en een expressieve bijna brutale techniek. Het thema was op dat moment zeer actueel. Het toenemende antisemitisme in Europa in de negentiende eeuw leidde tot een nieuwe politieke richting het zionisme dat aan de Joden een eigen staat wilde geven.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Locatie