Marcus Junius Brutus

Marcus Junius Brutus

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

De prent toont een marmeren gebeeldhouwd hoofd van een jonge man met kort golvend haar. De legende op de prent vermeldt 'M. BRVTVS IMP.'. Marcus Junius Brutus (8542 v.C.) was admiraal onder en gunsteling van Julius Caesar. Hij was één der samenzweerders die in 44 v.C. een dodelijke aanslag op Caesar pleegden. Mogelijk behoorde dit niet geïdentificeerd beeld van Brutus tot de collectie van Rubens. Lucas Vorsterman I sneed in 1638 deze kopergravure naar een tekening van Rubens bewaard in St.Petersburg (Hermitage Print Room).

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie