Man van Smarten met de Madonna en de heilige Catharina van Alexandrië

Man van Smarten met de Madonna en de heilige Catharina van Alexandrië

Door
Meester van de Heilige Veronica
Collectie

Over dit kunstwerk

Aan weerszijden van Christus staan Maria met het Jezuskind en de heilige Catharina voorzien van haar martelwerktuigen rad en zwaard waarmee de (heidense) keizer Maxentius haar liet folteren en doden. Door tussenkomst van engelen sprong het rad stuk; dan liet de keizer de heilige met het zwaard onthoofden. Op de verticale as van dit paneeltje eertijds wellicht het middenstuk van een triptiek bestemd voor private devotie is Christus uitgebeeld als de Man van Smarten de doornenkroon op het hoofd zijn handen opstekend om de wonden te tonen. Het tonen der wonden (ostentatio vulnerum) dient de beschouwer eraan te herinneren dat hijzelf en het ganse mensdom door het bloedig offer van Christus verlost is. De toeschrijving van het onderhavige paneel aan de Meester van de heilige Veronica werd nooit bestreden maar de dateringen lopen uiteen van ca. 1400 tot ca. 1420.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Man van Smarten met de Madonna en de heilige Catharina van Alexandrië
Beeldnummer
0030255000
Man van Smarten met de Madonna en de heilige Catharina van Alexandrië
Beeldnummer
0030255000
Man van Smarten met de Madonna en de heilige Catharina van Alexandrië
Beeldnummer
0030255000

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie