Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Door
Jan Van Eyck
Collectie

Over dit kunstwerk

'Magister Joris van der Paele kannunik van deze kerk liet dit werk maken door Johannes van Eyck schilder; en hij stichtte twee kapelanieën te bedienen door de koorgeestelijkheid 1434; het werk werd evenwel voltooid in 1436' zo leest een Latijnse inscriptie onderaan op de lijst. Met andere woorden de kanunnik had het bestuur van de SintDonaaskerk in Brugge een aardige som geschonken om jaar in jaar uit missen te zijner gedachtenis te laten opdragen. Het schilderij zal daarom hoogstwaarschijnlijk boven of nabij het altaar gehangen hebben.

Over de kunstenaar

Jan van Eyck werd rond 1400 geboren in het Limburgse plaatsje Maaseik. Mogelijk werd hij opgeleid door zijn broer Hubert. Over hem is vrijwel niets bekend, maar in vroege bronnen wordt hij een belangrijk kunstenaar genoemd. Van 1422 tot 1425 was Jan hofschilder bij Jan van Beieren in Den Haag Daar maakte hij verluchtingen in een getijdenboek. Het zijn de vroegste werken die van hem bekend zijn. Kort na het overlijden van de graaf werd Van Eyck hofschilder van Filips van Bourgondië. In opdracht van de hertog maakte hij reizen naar Portugal en misschien ook naar Italië en zelfs naar Jeruzalem. Behalve voor de hertog, maakte hij ook schilderijen voor mensen aan het hof en voor rijke kooplieden. Rond 1432 vestigde hij zich in Brugge. Daar had hij, tot zijn dood in 1441, een atelier met een groot aantal medewerkers. Van Eycks weergave van het licht en de effecten ervan op de zichtbare wereld betekenden een fundamentele vernieuwing in de kunst. Als eerste slaagde hij erin om de tastbare werkelijkheid overtuigend op te roepen.Meer over Jan Van Eyck

Over de collectie

De grootste troef van de Brugse museumcollectie? Haar grote verscheidenheid! Van Vlaamse primitieven tot actuele kunst, van klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten. Verder is er ook nog zilverwerk, kant, wandtapijten, meubels én poëzie. Meer over Musea Brugge

Meer details over dit kunstwerk

Meer kunstwerken

Kunstenaar
Periode
Artwork type
Collectie