Luis de Benavides Carillo  markies van Caracena  landvoogd van de Spaanse Nederlanden

Luis de Benavides Carillo markies van Caracena landvoogd van de Spaanse Nederlanden

Door
Artus Quellinus I
Collectie

Over dit kunstwerk

Deze portretbuste is afkomstig uit de vertrekken van het voormalige Antwerpse SintLucasgilde net als twee andere uit de collectie van het museum: Joannes Dominicus van Zuniga en Fonseca (Lodewijk Willemsens 1675 Inv. Nr. 753) en Maximiliaan Emmanuel van Beieren (Willem Kerricx 1694 Inv. Nr. 678). De drie werken vormen samen een geheel van voorstellingen van gouverneurs van de Spaanse Nederlanden die voor de geschiedenis van het gilde en de academie van belang zijn geweest. Zij bezitten ook een aantal gezamenlijke formele en iconografische kenmerken. Ten eerste gaat het bij elk van hen in feite om voorstellingen ten halve lijve. De geportretteerden worden uitgebeeld tot aan het middel in een pose waarbij ook de armen volledig worden uitgewerkt. Net als zijn twee pendanten wordt van Benavides voorgesteld in wapenrusting met de maarschalkstaf als zinnebeeld van het hoogste militaire gezag. Het werk werd in 1664 door de kunstenaar aan het SintLucasgilde geschonken ter ere van de moeite die de gouverneur (16591664) zich getroost had bij de stichting van de academie in 1663. Quellinus de Oude die een centrale plaats inneemt in de sculptuur van de 17deeeuwse Nederlanden en voornamelijk bekend is van zijn werkzaamheden aan het stadhuis van Amsterdam was ook een succesvol portrettist. Dit indrukwekkende exemplaar kan dan ook geplaatst worden in een rij van schitterende portretbustes waaronder deze van raadspensionaris Johan de Witt (1665 Dordrechts Museum). Zij blinken uit door hun gebalde monumentale vormgeving hun psychologisch onderbouwd naturalisme en hun bijzondere aandacht voor de weergave van de handen.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Luis de Benavides Carillo markies van Caracena landvoogd van de Spaanse Nederlanden
Beeldnummer
0030623000
Luis de Benavides Carillo markies van Caracena landvoogd van de Spaanse Nederlanden
Beeldnummer
0030623000
Luis de Benavides Carillo markies van Caracena landvoogd van de Spaanse Nederlanden
Beeldnummer
0030623000

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie