Over dit kunstwerk

Jules Schmalzigaug kan gesitueerd worden binnen de futuristische beweging. Zijn werken zijn abstracte composities van lijnen en kleurvlekken die geen enkele visuele herkenbaarheid oproepen. Het perspectief wordt verworpen en verschillende elementen die simultaan de gehele atmosfeer bepalen in verschillende lagen worden over en boven elkaar afgebeeld. Belangrijk zijn enerzijds de krachtlijnen kleurvlekken en optische vibraties die de lichtspeling op de afgebeelde voorwerpen en figuren teweegbrengen en anderzijds de algemene dynamiek die ervan uitgaat. Dit werk toont de verschillende atmosferische schetsen in een roterende beweging waardoor in de compositie een centrale ruimte ontstaat. Het pointillisme werd gebruikt om beweging uit te drukken. Schmalzigaug wou de modificaties weergeven die een onderwerp onder invloed van het veranderlijke licht aanneemt. De afgeronde hoeken en de warme en lichte kleurtinten creëren een opgewekte sfeer.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie