Over dit kunstwerk

De artistieke loopbaan van E.A. Hornel werd tijdens de jaren 18951899 gekenmerkt door twijfel en overgang. Hoewel de kunstenaar trouw bleef aan Japanse onderwerpen liet een zekere verstarring zich gevoelen. Daarnaast kampte de kunstenaar met financiële problemen. Hij koos ervoor langzaam de Oosterse thematiek achter zich te laten ten voordele van meer voor het Schotse publiek toegankelijke en herkenbare motieven. Tot in 1905 stonden taferelen met kinderen in een groene omgeving centraal. Soms zoals in het doek Lenteidylle uit 1905 waren de scènes een allegorie van de seizoenen. De realisaties bleven uitgesproken decoratief. Het zachte weemoedig aanvoelende kleurenpalet sloot aan bij de lieflijkheid van het afgebeelde. De grafische lijnvoering herinnerde aan de kennismaking met de Japanse prentkunst. Het zijn voornamelijk dit soort realisaties die Hornel vandaag bekendheid geven terwijl zijn vroegere werk dat bijdroeg tot de internationale erkenning van de Schotse progressieve kunst nu grotendeels is vergeten.

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)