Over dit kunstwerk

De artistieke loopbaan van E.A. Hornel werd tijdens de jaren 18951899 gekenmerkt door twijfel en overgang. Hoewel de kunstenaar trouw bleef aan Japanse onderwerpen liet een zekere verstarring zich gevoelen. Daarnaast kampte de kunstenaar met financiële problemen. Hij koos ervoor langzaam de Oosterse thematiek achter zich te laten ten voordele van meer voor het Schotse publiek toegankelijke en herkenbare motieven. Tot in 1905 stonden taferelen met kinderen in een groene omgeving centraal. Soms zoals in het doek Lenteidylle uit 1905 waren de scènes een allegorie van de seizoenen. De realisaties bleven uitgesproken decoratief. Het zachte weemoedig aanvoelende kleurenpalet sloot aan bij de lieflijkheid van het afgebeelde. De grafische lijnvoering herinnerde aan de kennismaking met de Japanse prentkunst. Het zijn voornamelijk dit soort realisaties die Hornel vandaag bekendheid geven terwijl zijn vroegere werk dat bijdroeg tot de internationale erkenning van de Schotse progressieve kunst nu grotendeels is vergeten.

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)