Over dit kunstwerk

Théodore Fourmois was een van de eerste schilders in België om zich te verzetten tegen de academische landschapschilderkunst. Hij streefde naar een volkomen integratie van mens en dier in het landschap en hechtte veel belang aan het schilderen in en naar de natuur. Hoewel hij zich in zijn werken vanuit de natuur liet inspireren waren zij deels ook ontleend aan de fantasie. De kunstenaar behoorde nog tot de romantische schilders maar door zijn directe benadering van de natuur kan hij als wegbereider van de negentiendeeeuwse Belgische landschapschilderkunst worden beschouwd. De monumentale bomen in Landschap in de Dauphiné doen sterk denken aan voorbeelden van de Hollandse zeventiendeeeuwse landschapschilders.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie