Over dit kunstwerk

Théodore Fourmois was een van de eerste schilders in België om zich te verzetten tegen de academische landschapschilderkunst. Hij streefde naar een volkomen integratie van mens en dier in het landschap en hechtte veel belang aan het schilderen in en naar de natuur. Hoewel hij zich in zijn werken vanuit de natuur liet inspireren waren zij deels ook ontleend aan de fantasie. De kunstenaar behoorde nog tot de romantische schilders maar door zijn directe benadering van de natuur kan hij als wegbereider van de negentiendeeeuwse Belgische landschapschilderkunst worden beschouwd. De monumentale bomen in Landschap in de Dauphiné doen sterk denken aan voorbeelden van de Hollandse zeventiendeeeuwse landschapschilders.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie