Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid

Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid

Door
Bernard van Orley
Collectie

Over dit kunstwerk

Centraal in het hele gebeuren zit Christus op een regenboog, symbool voor het verbond tussen God en de mens. Hij oordeelt over de mensen op basis van hun daden. De aartsengel Michaël bevindt zich onder hem, en weegt met een balans de zielen. Links worden de barmhartigen in het paradijs opgenomen, rechts worden de verdoemden naar de hel gestuurd. Middenin wordt het zevende werk van barmhartigheid voorgesteld, namelijk het begraven van de doden. Op het linkerluik geven de aalmoezeniers de dorstigen te drinken, een man wordt op de trap met open armen ontvangen (onderdak verlenen aan vreemdelingen) en op de achtergrond deelt men voedsel uit aan de hongerigen. Het rechterluik toont het kleden van arme bedelaars, het verlenen van bijstand en troost aan een zieke man en het bezoeken van de gevangenen. Bovenaan zitten Maria en Johannes, elk vergezeld van zes apostelen. Ze moeten Christus als rechter milder stemmen door de goede werken bij hem aan te bevelen. Op de buitenzijden van de luiken worden de heilige Stefanus, Marcus, Laurentius van Rome en Elisabeth van Hongarije afgebeeld, die de armen kleding en geld aanreiken. De Antwerpse Armenkamer bestelde dit werk in 1518-1519 bij Bernard van Orley, hofschilder van Margaretha van Oostenrijk. Zes jaar later werd de triptiek geplaatst op het altaar van de Armenkamer in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het schilderij toont de activiteiten van liefdadigheid die ze verrichtte.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid
Beeldnummer
0030127000
Inventarisnummer
741-745
Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid
Beeldnummer
0030127000
Inventarisnummer
741-745
Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid
Beeldnummer
0030127000
Inventarisnummer
741-745