Over dit kunstwerk

In het monumentale schilderij Kraam van een visverkoper van Adriaen van Utrecht (15991653) zien we zowel invloed van Joachim Beuckelaer als van Frans Snijders. Wat hier wordt getoond is niet zozeer een realistisch beeld van een viskraam als wel de rijkdom en verscheidenheid van wat de zee ons aan voedsel te bieden heeft. Tegelijk echter wordt hier het element Water verzinnebeeld. Van Utrecht voegt aan zijn voorstelling nog een typisch genreelement toe: terwijl de marktkramer met de klant onderhandelt wordt haar geldbeugel stiekem door een jonge dief afgesneden. De allusies op erotiek en sexualiteit onder meer in de uitgestalde vissen en het schip in de verte laten vermoeden dat we hier met een typisch moraliserende voorstelling te doen hebben waarin gewaarschuwd wordt voor verblinding door wellust.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie