Over dit kunstwerk

In het monumentale schilderij Kraam van een visverkoper van Adriaen van Utrecht (15991653) zien we zowel invloed van Joachim Beuckelaer als van Frans Snijders. Wat hier wordt getoond is niet zozeer een realistisch beeld van een viskraam als wel de rijkdom en verscheidenheid van wat de zee ons aan voedsel te bieden heeft. Tegelijk echter wordt hier het element Water verzinnebeeld. Van Utrecht voegt aan zijn voorstelling nog een typisch genreelement toe: terwijl de marktkramer met de klant onderhandelt wordt haar geldbeugel stiekem door een jonge dief afgesneden. De allusies op erotiek en sexualiteit onder meer in de uitgestalde vissen en het schip in de verte laten vermoeden dat we hier met een typisch moraliserende voorstelling te doen hebben waarin gewaarschuwd wordt voor verblinding door wellust.

Over de kunstenaar

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie