Over dit kunstwerk

Het architectuurstuk beleeft een uitzonderlijke bloeiperiode in het 17deeeuwse Holland. Kunstenaars als Pieter Saenredam (15971665) Emanuel de Witte (16171692) en Hendrick van Vliet (16111675) schilderen kerkinterieurs naar de realiteit. Zo 'portretteren' De Witte en Van Vliet vaak de oude en de nieuwe kerk in Delft. Over de functie van deze 'perspectieven' zoals deze architectuurstukken in de 17de eeuw worden genoemd bestaat geen zekerheid. In de interieurs van Van Vliet zien we vaak naast een zuil met een epitaaf of een rouwbord een open pas gedolven graf. Mogelijk gaat het hier niet enkel om een 'portret' van een kerkinterieur waarbij de weergave van licht ruimte en perspectief essentieel is maar tevens om een vooraf bestelde nagedachtenis.

Over de collectie

Het Museum voor Schone Kunsten Gent heeft een collectie van ongeveer 9.000 werken, van de Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw. Meer dan 600 werken worden getoond in de permanente collectiepresentatie van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar schilderkunst uit Zuid-Nederland, maar ook printkunst, beeldhouwkunst en Europese schilderkunst zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien is het museum een kenniscentrum voor de kunst van de 19e eeuw, het fin de siècle en het begin van de 20e eeuw.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)