Over dit kunstwerk

Het architectuurstuk beleeft een uitzonderlijke bloeiperiode in het 17deeeuwse Holland. Kunstenaars als Pieter Saenredam (15971665) Emanuel de Witte (16171692) en Hendrick van Vliet (16111675) schilderen kerkinterieurs naar de realiteit. Zo 'portretteren' De Witte en Van Vliet vaak de oude en de nieuwe kerk in Delft. Over de functie van deze 'perspectieven' zoals deze architectuurstukken in de 17de eeuw worden genoemd bestaat geen zekerheid. In de interieurs van Van Vliet zien we vaak naast een zuil met een epitaaf of een rouwbord een open pas gedolven graf. Mogelijk gaat het hier niet enkel om een 'portret' van een kerkinterieur waarbij de weergave van licht ruimte en perspectief essentieel is maar tevens om een vooraf bestelde nagedachtenis.

Over de collectie

The Museum of Fine Arts Ghent has a collection of about 9,000 works, from the Middle Ages to the first half of the 20th century. Over 600 works are shown in the museum’s permanent collection presentation. The spotlight is mainly on painting from the Southern Netherlands but print art, sculpture and European painting are also well represented. Moreover, the museum is a knowledge centre for the art of the 19th century, the fin de siècle and the early 20th century.

Meer over Museum of Fine Arts Ghent (MSK)

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Locatie