Over dit kunstwerk

Het altaar een fantastisch gewrocht van ongeveer 18 meter hoog op een breed elliptische plattegrond is opgericht op een onderbouw van vijf zwartmarmeren treden. Aan de voorkant is het breed aangelegd met uitgebekte hoeken aan de zijkant eerder smal en afgerond. Vier witmarmeren zuilen van kolossale komposiete orde dragen een zware kroonlijst die het elliptisch plan volgt en een opengewerkte bekroning. De altaarmensa is tussen de twee voorste zuilen ingeschoven. De siermotieven van het ciborium vertonen een vroege régencestijl; het koepeltje is met vier oculi opengewerkt en draagt een bol met kruis en twee engeltjes met spreukband: CRUCIFIXO MILITAVI CRUCIS GLORIAM AGNOSCO (voor het kruis heb ik gestreden ik schouw de heerlijkheid van het kruis) woorden die door SintBavo gesproken zijn. De twee allegorieën op de kroonlijst stellen het volgende voor: het Geloof of de Kerk met kruis open boek en hostiekelk; de Boetvaardigheid met geselroede ongetwijfeld een allusie op de laatste levensjaren van SintBavo. In de triomfboog (UNUM EX VII gemerkt) tegen de achtergrond van een waaiervormige stralenbundel op een wolk gedragen door een engel staat de pathetisch bewogen SintBavo. Verder zijn de twee bisschopsbeelden op de koorafsluitingen door hun blik en houding bij het altaar betrokken.

Over de collectie

Naast het belangrijkste meesterwerk van de Vlaamse Schilderkunst, de "Aanbidding van het Lam Gods" door de gebroeders Jan en Hubrecht Van Eyck, zijn er nog tal van kunstschatten een bezoek waard. Meer over Sint-Baafskathedraal Gent

Meer kunstwerken