Hoei gezien vanuit Ahin

Hoei gezien vanuit Ahin

Door
Lucas van Valckenborch
Collectie

Over dit kunstwerk

Dit werk stelt de Maas voor met op de achtergrond de stad Hoei dat men kan herkennen aan de collegiale kerk de Naamse poort en het kasteel. Boven de rotsen van Ahin verheffen zich de heuvels van SintLeonard. De schilder heeft getracht het landschap erg nauwkeurig weer te geven maar toch primeren de harmonische compositie de schilderachtige details en de kleureffecten. Net als bij Joachim Patinir is het werk opgebouwd in drie geledingen: een hooggelegen voorgrond een middenplan met een sterke dieptewerking en een derde zone die als het ware in het licht wordt opgelost. Het schilderij werd vroeger toegeschreven aan Paul Bril en werd beschouwd als een Landschap met de Verloren Zoon die de varkens hoedt. Alexander Wied wees erop dat het iconografisch thema van het varkenshoeden in een eikenbos waarbij de herder met een stok de eikels van de boom slaat duidelijk verwant is met de voorstellingen van de maand november.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie