het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël

het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël

Door
Jan Van Eyck

Over dit kunstwerk

Het belangrijkste tafereel van het gesloten retabel is zonder twijfel deze scène met de Boodschap van de Engel Gabriël aan de maagd Maria. In de christelijke iconografie gaat het om een heel traditionele voorstelling. Van Eyck heeft hierbij vier panelen tot één interieur samengevoegd. Dit paneel is het meest linkse van de vier. Op dit paneel is te zien hoe de engel Gabriël met het symbool van Maria's maagdelijkheid (de lelie) in de hand haar toespreekt met de woorden gegroet Gij vol van genade de Heer is met U . Hij brengt Maria de aankondiging dat de Heilige Geest van God haar zal overschaduwen en dat zij aldus moeder zal worden van de Messias, de Zoon van God. Bovenaan het paneel zien we de profeet Zacharias in de linkerlunette. Samen met de profeet Micheas in de rechterlunette bekend als de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias uit Betlehem voorspeld hebben. Zij beiden werden door Van Eyck uitgekozen als de bijbelse voorspellers van Christus' geboorte.

Over de kunstenaar

Jan van Eyck was born around 1400 in the Limburg town of Maaseik. Around 1432 he settled in Bruges. There he had, until his death in 1441, a studio with a large number of employees. Van Eyck's representation of light and its effects on the visible world represented a fundamental innovation in art. He was the first to succeed in convincingly evoking a tangible reality in painting.Meer over Jan Van Eyck
het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000
het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000
het Lam Gods: Paneel met de Profeet Zacharias en de Engel Gabriël
Beeldnummer
0010015000