Over dit kunstwerk

Aan de andere zijde van de centrale Christusfiguur zetelt de voorloper van Christus in christelijke ogen de laatste profeet van het Oude Testament: Johannes de Doper. Een groen staatsiegewaad bedekt zijn oorspronkelijke kledij: de kameelharen mantel waarmee hij als asceet aan de Jordaan optrad en een doopsel tot bekering predikte. Zoals steeds op middeleeuwse voorstellingen wijst hij met zijn vinger de Messias aan. Op zijn knieën rust een boek waarin we het woord CONSOLAMINI (Troost u) kunnen lezen. Met dit woord opent namelijk een profetie van het bijbelboek Jesaja profetie die in het evangelie op Johannes de Doper werd toegepast.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Naast het belangrijkste meesterwerk van de Vlaamse Schilderkunst, de "Aanbidding van het Lam Gods" door de gebroeders Jan en Hubrecht Van Eyck, zijn er nog tal van kunstschatten een bezoek waard. Meer over Sint-Baafskathedraal Gent