Over dit kunstwerk

Het belangrijkste tafereel van het gesloten retabel is zonder twijfel deze scène met de Boodschap van de Engel Gabriël aan de maagd Maria. In de christelijke iconografie gaat het om een heel traditionele voorstelling. Van Eyck heeft hierbij vier panelen tot één interieur samengevoegd. Dit paneel is het meest linkse van de vier. Op dit paneel is te zien hoe de engel Gabriël met het symbool van Maria's maagdelijkheid (de lelie) in de hand haar toespreekt met de woorden gegroet Gij vol van genade de Heer is met U . Hij brengt Maria de aankondiging dat de Heilige Geest van God haar zal overschaduwen en dat zij aldus moeder zal worden van de Messias, de Zoon van God. Bovenaan het paneel zien we de profeet Zacharias in de linkerlunette. Samen met de profeet Micheas in de rechterlunette bekend als de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias uit Betlehem voorspeld hebben. Zij beiden werden door Van Eyck uitgekozen als de bijbelse voorspellers van Christus' geboorte.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Naast het belangrijkste meesterwerk van de Vlaamse Schilderkunst, de "Aanbidding van het Lam Gods" door de gebroeders Jan en Hubrecht Van Eyck, zijn er nog tal van kunstschatten een bezoek waard. Meer over Sint-Baafskathedraal Gent