Over dit kunstwerk

Het belangrijkste tafereel van het gesloten retabel is zonder twijfel deze scène met de Boodschap van de Engel Gabriël aan de maagd Maria. In de christelijke iconografie gaat het om een heel traditionele voorstelling. Van Eyck heeft hierbij vier panelen tot één interieur samengevoegd. Dit paneel is het meest linkse van de vier. Op dit paneel is te zien hoe de engel Gabriël met het symbool van Maria's maagdelijkheid (de lelie) in de hand haar toespreekt met de woorden gegroet Gij vol van genade de Heer is met U . Hij brengt Maria de aankondiging dat de Heilige Geest van God haar zal overschaduwen en dat zij aldus moeder zal worden van de Messias, de Zoon van God. Bovenaan het paneel zien we de profeet Zacharias in de linkerlunette. Samen met de profeet Micheas in de rechterlunette bekend als de profeten die het duidelijkst de komst van de Messias uit Betlehem voorspeld hebben. Zij beiden werden door Van Eyck uitgekozen als de bijbelse voorspellers van Christus' geboorte.

Over de kunstenaar

Jan van Eyck werd rond 1400 geboren in het Limburgse plaatsje Maaseik. Mogelijk werd hij opgeleid door zijn broer Hubert. Over hem is vrijwel niets bekend, maar in vroege bronnen wordt hij een belangrijk kunstenaar genoemd. Van 1422 tot 1425 was Jan hofschilder bij Jan van Beieren in Den Haag Daar maakte hij verluchtingen in een getijdenboek. Het zijn de vroegste werken die van hem bekend zijn. Kort na het overlijden van de graaf werd Van Eyck hofschilder van Filips van Bourgondië. In opdracht van de hertog maakte hij reizen naar Portugal en misschien ook naar Italië en zelfs naar Jeruzalem. Behalve voor de hertog, maakte hij ook schilderijen voor mensen aan het hof en voor rijke kooplieden. Rond 1432 vestigde hij zich in Brugge. Daar had hij, tot zijn dood in 1441, een atelier met een groot aantal medewerkers. Van Eycks weergave van het licht en de effecten ervan op de zichtbare wereld betekenden een fundamentele vernieuwing in de kunst. Als eerste slaagde hij erin om de tastbare werkelijkheid overtuigend op te roepen.Meer over Jan Van Eyck

Over de collectie

Naast het belangrijkste meesterwerk van de Vlaamse Schilderkunst, de "Aanbidding van het Lam Gods" door de gebroeders Jan en Hubrecht Van Eyck, zijn er nog tal van kunstschatten een bezoek waard. Meer over Sint-Baafskathedraal Gent