Het Heilig Sacrament

Het Heilig Sacrament

Door
Nicolaes van Verendael
Collectie

Over dit kunstwerk

Een met rolwerk versierde en met bloemslingers behangen cartouche is aangewend als monumentaal voetstuk voor de uitstalling van de Heilige Eucharistie. Als teken voor de transsubstantiatie worden de geconsacreerde wijn en hostie omgeven door een halo van hemels licht en vier cherubijntjes die Christus onder zijn gedaante van brood en wijn aanbidden. Het sacrament is opgesteld tussen twee ruikers rozen tekens voor Christus Liefdevolle aanvaarding van de passie; door twee brandende kaarsen die symboliseren dat Christus het Licht is dat schijnt in de duisternis; door twee korven met korenaren maiskolven en druiven zinnebeelden voor de eucharistische spijs en drank. De cartouche zelf is versierd met een voorstelling zou de tetramorph symbool voor de werkzaamheid van Gods Geest door Christus en met de afbeelding van een pelikaan die met het bloed uit zijn borst zijn jongen opwekt uit de dood zoals Christus door de sacramenten met zijn hartebloed de mensheid uit de dood van de zonde opwekt tot geestelijk leven.

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie