Heilige Familie met de papegaai

Heilige Familie met de papegaai

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

De Heilige Familie rust uit op een bordes met uitzicht op een zomers landschap in de avondschemering. Rubens werkt het geheel uit tot een lieflijk tafereel dat het huiselijk geluk tot na te volgen voorbeeld stelt. Tevens verweeft hij hierin een aantal symbolen die verwijzen naar fundamentele geloofspunten. De appel in de hand van het Kind verwijst naar de zondeval en de noodzakelijke kruisdood om deze teniet te doen. De zuil de opklimmende druivelaar en de papegaai verwijzen naar het maagdelijk moederschap van Maria en haar rol als middelares. Het oorspronkelijke werk is te dateren rond 1614. Hierop stonden alleen een Mariafiguur met Kind. Vooraleer Rubens dit werk in 1633 aan de SintLucaskamer het lokaal van de vakvereniging van de schilders schonk vergrootte hij het aan beide zijkanten. Met deze gift wou hij zijn medebroeders danken voor de titel van gildedeken zonder dat hij deze tijdrovende functie effectief diende uit te voeren. Toen het werk in 1761 verplaatst werd werd er bovenaan vermoedelijk nog een boord toegevoegd die de figuren meer ademruimte bezorgt.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA