Heilige Eligius van Noyon predikt in Antwerpen

Heilige Eligius van Noyon predikt in Antwerpen

Door
Ambrosius Francken I
Collectie

Over dit kunstwerk

De bisschop predikt in de middenbeuk van de voormalige SintWaburgakerk zoals die er wellicht uitzag in 1588. Tussen de gezichten der toehoorders bevinden zich klaarblijkelijk enkele portretten. In het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht bevindt zich het modello voor dit middenstuk. In de oudste literatuur (Papebrochius Annales Antwerpiensis 1695) stond de triptiek reeds op naam van Ambrosius Francken. Later werd het evenwel aan Hiëronymus toegeschreven. Van deze toeschrijving doet de recentste literatuur opnieuw afstand om de toewijzing aan Ambrosius terug op te nemen.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie